Funkcjonalna Osteopatia i Integracja

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI) jest kompleksowym podejściem zabiegowym odnoszącym się do aparatu ruchu. FOI to terapia całego organizmu, która zakłada, że na problem powstały w aparacie ruchu organizm reaguje kompensacją w innych okolicach. Założeniem terapii nie jest terapia miejscowa, ograniczona do obszaru bólowego. FOI powinna być poparta programem ćwiczeń przeznaczonym dla pacjenta z ukierunkowaniem na koordynacje oraz funkcjonalność mięśni (stabilizacje). W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, iż pacjent powróci do swojego utartego wzorca zachowań, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych.

Linki: