Zintegrowany system rozluźniania mięśniowo – powięziowego

Metoda pozwala rozpoznawać i badać zaburzenia w obrębie powięzi i całego układu mięśniowo – powięziowego. Zaletą tej metody jest praca nad całością układu mięśniowo-powięziowego poprzez zastosowanie zarówno technik globalnych jak i miejscowych – podejście holistyczne. Integrative Fascial Release pozwala na szybkie usuwanie dolegliwości poprzez techniki odruchowe, mechaniczne oraz kinetyczne.

Linki: